AES

Co znamená zkratka AES?

AES znamená "Automated Export Service". S tímto systémem jsou v EU vydané dovozní prohlášky elektronicky. Tento systém je povinný od roku 2009.

V EU jako unie se systém nazývá "Automated Export System". Nicméně jednotlivé členské státy mají pro systém různá jména. V Německu se například nazývá "ATLAS".

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2023 Gerlach Customs
chevron-down