Typ Punkt składu celnego B

Co to jest magazyn celnego typu B?

Typ B skład celnego jest publicznym składem celnym, w którym deponent jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów podczas przechowywania oraz za przekazanie do procedury składowania. Prawowo odpowiedzialność spoczywa na deponencie lub posiadaczu procedury, a nie na właścicielu składu lub posiadaczu zezwolenia.

Takie same zasady dotyczą składów celnego typu B, jak składy typu A – z wyjątkiem tego, że deponent jest odpowiedzialny nie tylko za przestrzeganie przepisów celnych podczas przechowywania, ale również za sprawdzenie, czy towary są prawidłowo objęte procedurą celną.

Ważne jest, że wraz z wejściem w życie Unijnego Kodeksu Celnej, skład celnego typu B znajdzie swoje odpowiedniki w nowym składzie celnym typu II.

Powrót do słownika

Jakieś inne pytania? Mamy odpowiedzi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
X
chevron-down