PL

CPT – Przewóz płatny do

Co oznacza termin Carriage Paid to?

Carriage Paid to oznacza, że sprzedawca dostarcza towary przewoźnikowi lub innej osobie wskazanej przez sprzedawcę w uzgodnionym miejscu (jeżeli takie miejsce jest uzgodnione między stronami) oraz że sprzedawca zobowiązuje się do zawarcia umowy przewozowej i pokrycia kosztów frachtu poniesionych przy dostawie towarów do określonego miejsca przeznaczenia.

Te warunki są związane z Incoterms. Dowiedz się więcej:

Powrót do słownika

Jakieś inne pytania?

Wybierz swój kraj

Śledź nas na: