PL

Biuro Celne Wewnątrzpaństwowe

Co to jest Urząd Celny Wewnątrzlandowy?

„Urząd celny wewnątrzkrajowy” to termin używany do opisu urzędu celnego, który nie jest urzędem celnym przy granicy ani urzędem celnym do spraw eksportu. Istotną cechą jest to, że żadne towary nie są bezpośrednio importowane ani eksportowane poprzez urzędy celne wewnątrzkrajowe.

Urzędy celne wewnątrzkrajowe są punktem kontaktowym dla wszystkich pytań dotyczących odprawy celnej i handlu transgranicznego towarami w ich obszarze odpowiedzialności. Udzielają odpowiedzi i informacji dla firm i osób prywatnych. Szczegóły dotyczące importu i eksportu towarów oraz związane z tym formalności celne odgrywają ważną rolę.

Powrót do słownika

Jakieś inne pytania?

Wybierz swój kraj

Śledź nas na: