Zpět na přehled

FLEGT – změny systému licencování dřevařských výrobků

Akční plán EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT), který vydala Evropská komise již v roce 2003, je zaměřen na boj proti nezákonné těžbě dřeva a podporuje úsilí rozvojových zemí vedoucí k posílení správy v oblasti lesnictví.

Prozatím se licence FLEGT týkají výhradně dovozů z Indonésie. První licence FLEGT byla vydána v polovině listopadu 2016.

Ode dne 15.11.2016 je dovozce, který doveze dřevo nebo dřevařské výrobky z Indonésie spadající do nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci č. 2016/1387, povinen předložit celním orgánům platnou licenci FLEGT, kterou vydal indonéský licenční orgán (stanovený v příloze nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci č. 2016/1387).

Změny v předkládání licencí FLEGT

V nejbližších dnech by Celní správa ČR měla zveřejnit změny týkající se předkládání licencí FLEGT. Doposud dovozce, případně jeho celní zástupce, jakmile obdržel licenci, tuto předložil v tištěné podobě celnímu úřadu, u kterého předpokládal celní odbavení zásilky po jejím příjezdu. Příslušný úředník údaje z dokumentu zadal do systému, aby bylo možné zboží následně při celním odbavení propustit do volného oběhu (dokonce mohl provést drobné korekce).

Od 1.6.2024 by měl zápis dat do systému provádět dovozce, a to na základě dvoufázového ověření.

Od 1.7.2024 již budou informace o licenci chodit přímo z Indonésie z aplikace SILK do FLEGTU a již nebude možné je měnit/opravovat, doplní se pouze čas dojezdu a předloží se originál licence na celní úřad odbavení zásilky.

Sledujte nás:
Tags:
Poznejte společnost Gerlach jako obchodního partneraVíce informací

Kontaktujte nás

Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
Více než 140leté zkušenosti v celních službách
Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram