Zpět na přehled

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem a její význam pro obchod

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií (EU) a Novým Zélandem je významným krokem v globální obchodní scéně. Den 1. května 2024 vstoupí tato dohoda v platnost a společnostem z Evropské unie se otevřou nové příležitosti a výzvy. Ukážeme vám, co je důležité.

Evropská unie a Nový Zéland otevřely 27. listopadu 2023 novou kapitolu hospodářské spolupráce. Oba partneři o dohodě o volném obchodu vyjednávali již dlouho, nyní ji však ratifikovala Evropská unie. Rozhodnutí Rady (EU) 2024/244 zdůrazňuje vzájemný závazek zlepšit přístup na trh a podpořit hospodářský růst mezi těmito dvěma regiony.

Přehled smlouvy

Dohoda představuje významný milník ve vztahu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem. Je navržen tak, aby zjednodušil obchodní procesy, snížil cla a odstranil překážky, aby umožnil hladší tok zboží, služeb a investic. Kromě ekonomických výhod představuje tato dohoda také silný politický závazek s cílem posílit vztahy a prosazovat sdílené hodnoty na globální úrovni.

Ekonomické implikace a přínosy

Pro společnosti z EU dohoda zpočátku znamená výrazné snížení obchodních překážek. Odstranění cel a kvót usnadňuje přístup na trh pro různé produkty a služby. To může vést ke zvýšení objemu obchodu mezi EU a Novým Zélandem a otevřít nové trhy pro společnosti z EU.

Z dohody by mohlo mít prospěch zejména zemědělství a potravinářský průmysl EU. Díky zjednodušeným obchodním podmínkám mohou zemědělské produkty a potraviny EU získat na Novém Zélandu větší podíl na trhu. Naopak spotřebitelé v EU těží z většího výběru novozélandských produktů.

Dohoda také obsahuje ustanovení o službách, investicích, duševním vlastnictví a udržitelném rozvoji. Společnosti z EU tak mohou na Novém Zélandu očekávat lepší právní prostředí a lepší ochranu svých práv. Společnosti z EU se zároveň musí přizpůsobit novým podmínkám obchodování a přehodnotit své konkurenční strategie. Některá odvětví, jako například automobilový průmysl, se navíc mohou dostat pod tlak rostoucí konkurence z Nového Zélandu.

Budoucí vyhlídky a strategický význam

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem s sebou přináší příležitosti i výzvy. Je proto důležité, aby společnosti pečlivě analyzovaly dopad dohody na jejich konkrétní obchodní oblasti a vytvořily vhodné adaptační strategie. Celní experti Gerlachu jsou jako obvykle na vaší straně a rádi vás podpoří. Kontaktujte nás, pokud máte nějaké dotazy ohledně dohody o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem.

Sledujte nás:
Tags:

Získejte kompletní nabídku celního poradenství

Nabízíme vám správné odpovědi na vaše otázky týkající se cel! S naším celním poradenstvím máte vždy po ruce kompetentního celního odborníka, pokud jde o celní odbavení, logistické procesy nebo optimalizaci vašich celních činností.
Získat více informací
Poznejte společnost Gerlach jako obchodního partneraVíce informací

Kontaktujte nás

Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
Více než 140leté zkušenosti v celních službách
Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram