CZ

Potvrzení o ukončení vývozu

Co je potvrzení o ukončení vývozu?

Potvrzení o ukončení vývozu je automaticky generováno poté, co zboží opustí území EU a celní úřad výstupu ukončí vývozní doprovodný doklad (VDD) v systému ECS. Potvrzení o ukončení vývozu slouží jako důkaz oprávněnosti prodeje předmětného zboží bez DPH. Potvrzení o ukončení vývozu ze systému ECS zasílá Gerlach automaticky tomu, kdo celní odbavení objednal.

Potvrzení obsahuje MRN transakce a slouží také jako důkaz pro daňové účely. Musí být archivováno držitelem po dobu deseti let od vyhotovení. Zákazníci s přísupem do unikátního nástroje Gerlach portál mají všechna svá potvrzení o ukončení vývozu kdykoli k dispozici také on-line.

Zpět na přehled

Další otázky?

Vyberte si svou zemi

Sledujte nás na: