EXW - Ze závodu

Co znamená Ex Works?

Ze závodu znamená, že prodávající dodá zboží, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího nebo jiném určeném místě (např. továrně, závodě, skladu atd.). Prodávající není povinen nakládat zboží na dopravní prostředek ani odbavit zboží pro vývoz.

Tyto podmínky souvisí s Incoterms. Další informace zjistěte zde:

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down