ECT (Elektronická celní sazba)

Co je ECT (Elektronické celní tarifní)?

ECT (Elektronická clová sazba) je důležitým nástrojem pro dovozce a vývozce, který poskytuje celní správa prostřednictvím databáze ECT-online na internetu. Tato databáze obsahuje veškeré relevantní informace o základní clové sazbě a dalších celních předpisech. S pomocí takzvaného zboží sazby číslo lze pomocí určení dovozního nebo vývozního státu vyhledat veškeré důležité informace a relevantní opatření, která je třeba dodržovat při dovozu a vývozu zboží – včetně požadavků na povolení, celní sazby pro třetí země a opatření pro vrácení exportu.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2023 Gerlach Customs
chevron-down