EAD

Co znamená zkratka EAD?

EAD znamená Vývozní doprovodný doklad (česky zkráceně VDD), který vydává celní úřad vývozu (ve vnitrozemí) elektronicky v systému AES a slouží pro přepravu zboží k celnímu úřadu výstupu (na hranici), kde zboží opouští území EU.

Celní úřad výstupu poté potvrdí výstup zboží z celního území Společenství. S tímto potvrzením je exportní řízení dokončeno a doklad je v systému AES automaticky ukončen.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down