EAD

Co znamená zkratka EAD?

EAD znamená Exportní dokument provázející zboží, který slouží jako důkaz od příslušného celního úřadu, že je export přípustný. EAD je vydán poté, co exportér předloží formulář s exportním prohlášením a zboží je odborně zkoumáno.

To musí provázet zboží k poslednímu celnímu úřadu (výjezdovému celnímu úřadu) na vnější hranici EU. Výjezdový celní úřad poté potvrdí výjezd zboží z celního území Společenství. S touto potvrzením je exportní řízení dokončeno.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2023 Gerlach Customs
chevron-down