Dovozce (Importer)

Co je dovozce?

Dovozce je osoba nebo společnost, která se zabývá dovozem zboží do země od zahraničního subjektu za účelem obchodu. V tomto kontextu je přijímající země označována jako dovozní země.

Naopak země, která zasílá zboží do jiné země, je vývozní země. A osoba nebo organizace, která provádí tento proces, se nazývá vývozce.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down