CZ

DDP – S dodáním, clo placeno

Co znamená "Delivered Duty Paid"?

S dodáním, clo placeno znamená, že prodávající splnil svou povinnost, když dá zboží celně odbavené k dispozici kupujícímu ve sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a rizika spojená s přepravou zboží na stanovené místo určení a je povinen vyřídit proclení zboží nejen pro vývoz, ale také pro dovoz, zaplatit veškerá cla pro vývoz a dovoz a vyřídit veškeré celní formality.

Tyto podmínky souvisejí s Incoterms. Více zjistíte na:

Zpět na přehled

Další otázky?

Vyberte si svou zemi

Sledujte nás na: