Celní úřad výstupu

Co je celní úřad výstupu?

Celní úřad výstupu je celní úřad, kde zboží skutečně opouští území EU. Zde končí dvoustupňové vývozní řízení podle Unijního celního kodexu (UCC).

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down