ATLAS

Co je ATLAS?

ATLAS znamená Automatický Systém pro Zpracování Celních Tarifů a Místních Celních Postupů. Jedná se o software používaný daňovou správou Německa pro zpracování a sledování přeshraničního obchodu.

ATLAS slouží jako prostředek komunikace mezi celními úřady a hospodářskými subjekty. To znamená, že hospodářský subjekt má možnost podávat vstupní a výstupní prohlášení, oznámení o předložení, shrnující prohlášení o zásobování a celní prohlášení pro přesun zboží.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2023 Gerlach Customs
chevron-down