FR
NL

Intrekking

Wat is een herroeping in het douanerecht?

De autorisatie van de douane kan worden gewijzigd of ingetrokken als niet aan één of meer voorwaarden voor kwijtschelding is voldaan. Bovendien is ook een verzoek tot intrekking mogelijk: dit kan schriftelijk worden ingediend bij het bevoegde hoofdkantoor van de douane. Een geschorste autorisatie kan ook ambtshalve worden verleend als de houder van de autorisatie binnen de gestelde termijn geen maatregelen heeft genomen om de situatie te herstellen.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: