GSP (Algemeen Stelsel van Voorkeuren)

Wat is de betekenis van GSP?

Het GSP (algemeen preferentiestelsel) is een handelsbeleidsinstrument van de EU dat ontwikkelingslanden zogenaamde tariefpreferenties verleent, dat wil zeggen tariefverlagingen tot gehele vrijstelling van douanerechten. Ze gelden voor de invoer van afgewerkte industrieproducten en verwerkte landbouwproducten afkomstig uit het desbetreffende ontwikkelingsland.

Het GSP is bedoeld om ontwikkelingslanden te helpen hun verkopen op de markten van geĆÆndustrialiseerde landen te verhogen. Het moet ze ook helpen om nieuw handelspotentieel te ontwikkelen. De verordening betreffende het algemeen preferentiestelsel van de Europese Unie is beperkt in de tijd: deze wordt elke tien jaar herzien. Om gebruik te maken van de douanevoordelen is het noodzakelijk om zich te registreren in het zogenaamde REX-systeem.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen? Wij hebben de antwoorden!

Copyright Ā©2023 Gerlach Customs
chevron-down