FR
NL

Exportcertificaat voor BTW-doeleinden

Wat zijn Exportcertificaten voor btw-doeleinden?

Exportcertificaat is een document dat wordt afgegeven door de douaneautoriteit om btw-vrijstelling te verlenen op verkoop (export) van goederen naar een derde land. De afzender overhandigt het exportcertificaat aan het belastingkantoor als bewijs van export.

Bij het overhandigen van het certificaat moet het de volgende informatie bevatten:

  • Naam en adres van de tentoonsteller en de datum van uitgifte
  • Naam en adres van de opdrachtgever en de klant, indien deze niet de opdrachtgever is
  • De handelsnaam en de hoeveelheid geëxporteerde goederen
  • De plaats en datum van export of de plaats en datum van verzending naar het derde land
  • Ontvanger en bestemming in het derde land
  • Het MRN-nummer van de ABD (begeleidend document bij export)
  • Een verklaring van de uitgever dat de informatie in het document is gebaseerd op bedrijfsgegevens die in de gemeenschap kunnen worden geverifieerd

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: