FR
NL

Exclusieve Economische Zone (EEZ)

Wat is de exclusieve economische zone?

De Exclusieve Economische Zone (EEZ) is het zeegebied buiten de kustzee tot aan de 200 zeemijl limiet. Het Duitse deel van de Oostzee en Noordzee is verdeeld in de zogenaamde kustzee en de exclusieve economische zone. De kustzee is Duits soeverein gebied: het valt dus onder de bevoegdheid van de betreffende deelstaat.

De EEZ wordt daarentegen gevolgd door volle zee, die dient voor het verkeer tussen de staten: het vrije gebruik ervan in de zin van verkeersrecht vormt de basis voor alle wereldhandel. In de Oostzee en Noordzee komt de Exclusieve Economische Zone globaal overeen met het zogenaamde Duitse continentaal plat.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: