FR
NL

Embargo

Wat betekent embargo?

Embargo is een Spaanse term die verwijst naar het officiële verbod in de buitenlandse handel en het buitenlands handelsbeleid om goederen en diensten te importeren of exporteren naar of vanuit een bepaald land. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het totale embargo, het gedeeltelijke embargo en het wapenembargo. Totale embargoes verbieden elke handel met of ten behoeve van de geadresseerde. Gedeeltelijke embargoes zijn daarentegen alleen van toepassing op bepaalde economische sectoren.
Ten slotte zijn wapenembargoes alleen van toepassing op munitie, wapens en wapenrusting. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen embargoes op goederen, landen en personen.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: