FR
NL

CITES

Wat betekent CITES?

CITES staat voor Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten, beter bekend als het “Verdrag van Washington”. CITES is een in 1973 ondertekend verdrag ter bescherming van bedreigde planten- en diersoorten. Internationaal werd het verdrag van kracht in 1975.

CITES reguleert de internationale handel in beschermde dier- en plantensoorten voor 181 landen wereldwijd. Momenteel bevat het ongeveer 5000 diersoorten en 29.000 plantensoorten. Door de export en import te controleren, wordt de overleving van beschermde dieren en planten gewaarborgd.

Meer informatie over CITES is hier te vinden.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: