FR
NL

CAM (Centraal-Amerika)

Wat betekent CAM?

De preferentiële regelingen van de Europese Unie kunnen niet alleen van toepassing zijn op individuele landen, maar ook op hele groepen landen – zoals in het geval van de CAM-groep van landen in Midden-Amerika. Deze omvatten Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama en El Salvador.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: