Verklaring van Oorsprong

Wat is een oorsprongsverklaring?

De oorsprongsverklaring is het proces waarbij de oorsprong van goederen wordt vermeld op een factuur om aan te geven waar de goederen zijn vervaardigd. De EU heeft preferentiƫle overeenkomsten met verschillende landen en economische blokken. Met de voorkeursbehandeling worden douanerechten en belastingen vrijgesteld voor goederen afkomstig uit het land waar een dergelijke overeenkomst is vastgesteld.

Om te bepalen of goederen voldoen aan de preferentiƫle overeenkomst, moet de oorsprong worden vermeld op de commerciƫle factuur.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen? Wij hebben de antwoorden!

Copyright Ā©2024 Gerlach Customs
chevron-down