NL

Dual-Use Goederen

Wat zijn Dual-Use Goederen?

Dual-use goederen zijn goederen die zowel door burgers als door het leger kunnen worden gebruikt. Over het algemeen betekenen dual-use goederen goederen die meer dan één doel kunnen dienen op een specifiek moment, zoals het Global Positioning System (GPS).

Voorbeelden van dual-use goederen zijn chemicaliën (bepaalde typen), machines, technologische materialen en software. Ook verwijzen dual-use goederen naar goederen voor niet-explosieve doeleinden en voor elke vorm van hulp bij de productie van nucleaire wapens.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: