NL

Douanereglementen

Wat zijn douaneregels?

Bij het exporteren van goederen naar landen die geen deel uitmaken van de EU, is douaneafhandeling gebaseerd op de douaneregels vereist. Zendingen van goederen zijn altijd onderworpen aan douanerechten als ze afkomstig zijn uit of worden geleverd aan een land dat geen lid is van de EU – maar alleen als de factuurwaarde hoger is dan 1.000 euro.

Binnen de EU zijn douaneaangiften daarentegen niet vereist. In Duitsland is de douaneaangifte een belastingaangifte volgens het douanewetboek en de Duitse fiscale code. Voor de export van goederen naar landen buiten de EU gebeurt dit elektronisch.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: