NL

Geautoriseerde Afzender

Wat is een toegelaten afzender?

Een toegelaten afzender is een persoon die gemachtigd is om transitoperaties uit te voeren zonder de goederen en de transitverklaring te presenteren bij het douanekantoor van vertrek. De aanvraag voor een toegelaten afzender kan elektronisch worden ingediend via het douane portaal.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: