NL

ESA (Oostelijke en Zuidelijke Afrikaanse landen)

Wat is de betekenis van ESA?

De preferentiële regelingen van de Europese Unie kunnen niet alleen van toepassing zijn op individuele landen, maar ook op hele groepen landen – zoals het geval is bij de ESA-landen. De afkorting ESA staat voor landen in Oost- en Zuid-Afrika. Op dit moment zijn dit de Comoren, Madagaskar, Mauritius, de Seychellen, Zambia en Zimbabwe.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: