NL

Geautoriseerde Geadresseerde

Wat is een toegelaten geadresseerde?

Een toegelaten geadresseerde is een persoon of organisatie die gemachtigd is om goederen in doorvoer te accepteren zonder de doorvoeraangifte in te dienen bij het douanekantoor op de bestemming. Het verlenen van een vergunning voor toegelaten geadresseerde vereenvoudigt de douaneprocedure.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: