Zpět na přehled

Smluvní zákaz následného reexportu zboží do Ruska odběratelem 

Od 20.03.2024, začíná platit čl. 12g Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, vztahující se na zboží uvedené v přílohách XI, XX, XXXV a XL tohoto nařízení, palných zbraní a střeliva a zboží přílohy I nařízení (EU) 258/2012 (např. elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů; elektrická zařízení k vypínání nebo spínání elektrických obvodů; kuličková ložiska atd.).

Aby se zabránilo obcházení sankcí EU vůči Rusku, zveřejnila Evropská komise oznámení informující hospodářské subjekty, dovozce a vývozce, že by měli přijmout vhodná opatření náležité kontroly zabraňující tomu, aby zboží, které vyvážejí do jiných zemí a na které se vztahují sankce, skončilo v Rusku nebo Bělorusku, nebo aby zboží, které dovážejí z jiných zemí, ve skutečnosti nepochází z Ruska nebo Běloruska, a proto podléhá sankcím. Tato opatření zahrnují například zavedení ustanovení do dovozních a vývozních smluv, která mají zajistit, aby se omezení nevztahovala na žádné dovážené nebo vyvážené zboží.

Skutečnost, zda konkrétní zboží podléhá sankcím, lze zjistit na stránkách TARIC.

Při vývozu uvedeného zboží do třetích zemí (s výjimkou zemí přílohy VIII –> US, JP, GB, KR, AU, CA, NZ, NO a CH) vývozci smluvně zakáží svému odběrateli následný reexport zboží do Ruska (do 20.12.2024 se nevztahuje na plnění smluv uzavřených před 19.12.2023).

Vývozci zajistí, aby smlouva s odběratelem ze třetí země obsahovala přiměřené prostředky nápravy v případě porušení smluvního závazku.

Pokud odběratel ze třetí země poruší některý ze smluvních závazků, vývozci o tom uvědomí příslušný orgán, jakmile se o tomto porušení dozvědí.

Otázky a odpovědi k danému čl. 12g publikované komisí v EN na https://finance.ec.europa.eu/system/files/2024-01/faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf (stránka 199 až 201), pracovní hrubý překlad těchto otázek a odpovědí je v příloze. Smlouvy vývozců musí splňovat povinnost uvedenou v čl. 12g před vývozem, prodejem, dodáním nebo převodem příslušného zboží do třetí země nebo nejpozději v okamžiku tohoto vývozu, prodeje, dodání nebo převodu. Vývozci by měli být schopni tuto skutečnost prokázat.

Sledujte nás:
Tags:

Získejte kompletní nabídku celního poradenství

Nabízíme vám správné odpovědi na vaše otázky týkající se cel! S naším celním poradenstvím máte vždy po ruce kompetentního celního odborníka, pokud jde o celní odbavení, logistické procesy nebo optimalizaci vašich celních činností.
Získat více informací
Poznejte společnost Gerlach jako obchodního partneraVíce informací

Kontaktujte nás

Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
Více než 140leté zkušenosti v celních službách
Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram