CZ

Zpět na přehled

June 19, 2024

Konečné vyrovnávací clo – rozšíření

Od 7. května 2024 rozšířila EU konečné vyrovnávací clo na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indonésie i na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli zasílaných z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu.

V roce 2022 uložila Evropská komise na základě antisubvenčního šetření prováděcím nařízením (EU) 2022/433 konečné vyrovnávací clo na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících mimo jiné z Indonésie. Opatření měla podobu valorického cla v rozmezí od 0 do 21,4 % se zbytkovým clem pro všechny nespolupracující indonéské společnosti ve výši 20,5 %.

Komise obdržela dne 3. července 2023 od Evropského ocelářského svazu – EUROFER žádost, aby prošetřila možné obcházení vyrovnávacích opatření uložených na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indonésie dovozem plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli zasílaných z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu, či nikoli, a aby zavedla celní evidenci tohoto dovozu.

Změna systému

Na základě provedeného šetření, Komise vyrovnávací clo ve výši 20,5 % na dovoz plochých válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli, dále již neupravených, pouze válcovaných za studena (úběrem za studena), pocházejících z Indonésie, rozšířila na dovoz těchto výrobků zasílaných z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu, či nikoli, avšak s osvobozením pro výrobky vyrobené některými vybranými společnostmi, pokud bude doloženo předepsaným způsobem. Při výpočtu cla se zohlední překročení kvóty.

Tento článek napsal:

Daniel Mahnken

Corporate Communication

Získejte kompletní nabídku celního poradenství

Nabízíme vám správné odpovědi na vaše otázky týkající se cel! S naším celním poradenstvím máte vždy po ruce kompetentního celního odborníka, pokud jde o celní odbavení, logistické procesy nebo optimalizaci vašich celních činností.
Získat více informací

Vyberte si svou zemi

Sledujte nás na: