CZ

Zpět na přehled

June 19, 2024

Elektronické certifikáty EUR.1 a EUR-MED

Celní správa ČR zveřejnila aktualitu, která se týká možnosti přijímat elektronicky vydané průvodní osvědčení EUR.1 a EUR-MED vystavené ode dne 3. května 2024 ze států Norsko, Turecko, Maroko a Izrael.

Počátkem roku 2020 Komise informovala smluvní strany Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu o tom, že většina partnerů volného obchodu nemůže poskytovat průvodní osvědčení pro účely preferenčního původu v náležité formě (tj. ručně podepsaná, fyzicky orazítkovaná nebo ve správném papírovém formátu), neboť v řadě smluvních stran byly v důsledku pandemie COVID-19 pozastaveny kontakty mezi celními správami a hospodářskými subjekty.

Celní orgány smluvních stran byly vyzvány, aby přijímaly průvodní osvědčení pro účely preferenčního původu vystavená elektronicky s digitálním podpisem, razítkem nebo pečetí příslušných orgánů nebo kopii v papírové či elektronické podobě (naskenovanou nebo dostupnou online).

Smíšený výbor na svém zasedání dne 16. června 2022 začal zabývat žádostí, aby hospodářské subjekty mohly využívat výhod digitalizace průvodních osvědčení i nadále.

Změna systému

Dne 15. ledna 2024 Smíšený výbor doporučil, aby smluvní strany Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech při předložení u dovozu uznávaly průvodní osvědčení vystavená elektronicky za předpokladu, že:

a) elektronicky vystavená průvodní osvědčení mají podobnou formu jako popsané vzory
b) celní orgány smluvní strany vývozu zajistí zabezpečený online internetový systém pro ověřování pravosti elektronicky vystavených průvodních osvědčení, u nichž nejsou splněny pokyny pro tisk (např. chybí pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, fyzické razítko, rukou psaný podpis);
c) elektronicky vystavená průvodní osvědčení jsou opatřena jedinečným pořadovým číslem, a jsou-li k dispozici, bezpečnostními prvky umožňujícími jejich identifikaci a
d) datum, od kterého smluvní strana začne vystavovat elektronická průvodní osvědčení, je uvedeno v oznámeních zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie (řada C) a v souladu s vlastními postupy smluvních stran.

Tento článek napsal:

Daniel Mahnken

Corporate Communication

Získejte kompletní nabídku celního poradenství

Nabízíme vám správné odpovědi na vaše otázky týkající se cel! S naším celním poradenstvím máte vždy po ruce kompetentního celního odborníka, pokud jde o celní odbavení, logistické procesy nebo optimalizaci vašich celních činností.
Získat více informací

Vyberte si svou zemi

Sledujte nás na: