Zpět na přehled

Celoevropsko-středomořská úmluva (PEM) – nová pravidla

Cílem celoevropsko-středomořské úmluvy o preferenčních pravidlech původu (PEM) je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi smluvními stranami celoevropsko-středomořského partnerství (státy ESVO Türkiye, zeměmi, které podepsaly Barcelonské prohlášení, západním Balkánem, Faerskými ostrovy, Moldavskou republikou, Gruzií a Ukrajinou, viz seznam smluvních stran PEM) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Aby byl produkt způsobilý pro preferenční zacházení (mohla být použita snížená sazba cla při dovozu), musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Lze použít interaktivní nástroj pro sebehodnocení pravidel původu “ROSA“, abyste posoudili, zda výrobek splňuje pravidla původu, a také, jaké mají být správné dokumenty.

Dosavadní PEM úmluva bude nahrazena novým revidovaným zněním pravidel původu k 1.1.2025.

Do konce roku 2024 zůstává v platnosti dosavadní PEM úmluva, ale při vývozu do zemí, s nimiž se EU dohodne na uplatnění přechodných pravidel, má vývozce možnost si vybrat, zda použije stávající PEM úmluvu nebo přechodná pravidla. To však nelze použít při vývozu do zemí euro-středomořského regionu, které přechodná pravidla zatím neakceptovaly. S těmito se bude původ zboží nadále určovat podle dosud platných pravidel.

Sledujte nás:
Tags:

Získejte kompletní nabídku celního poradenství

Nabízíme vám správné odpovědi na vaše otázky týkající se cel! S naším celním poradenstvím máte vždy po ruce kompetentního celního odborníka, pokud jde o celní odbavení, logistické procesy nebo optimalizaci vašich celních činností.
Získat více informací
Poznejte společnost Gerlach jako obchodního partneraVíce informací

Kontaktujte nás

Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
Více než 140leté zkušenosti v celních službách
Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram