WAFWO - Smlouvy o ochraně

Co jsou WAFWO - dohody o ochraně?

Smlouva z Washingtonu o biologické rozmanitosti je mezinárodní dohoda regulující mezinárodní obchod s ohroženou divokou zvěří a rostlinami.

Více se dozvíte na CITES.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down