NL

Niet-EU-land.

Wat is een niet-EU land?

Een niet-EU-land is elk land dat geen lidstaat is van de Europese Unie (EU). In het douanegebied wordt het niet-EU-land aangeduid als een “derde land”.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: