NL

Buitenlandse Handel en Betalingswet

Wat is de Wet op de Buitenlandse Handel en Betalingen?

De Duitse Wet op de buitenlandse handel en betalingen regelt de beweging van economische goederen zoals goederen, vreemde valuta of diensten uit het buitenland. Sinds 1961 vormt het het kader voor de organisatie van de handel met andere landen.

Voor Duitsland regelt de Wet op de buitenlandse handel en betalingen de economische en buitenlandse handel tussen Duitse burgers en buitenlanders op basis van het principe van het economisch territorium. De wet is gebaseerd op het principe dat alle handel met andere landen zonder beperkingen is toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk onderworpen is aan beperkingen. De beweging van goederen, betalingen en diensten met buitenlandse landen is dus vrij. Beperkingen kunnen niet alleen voortvloeien uit de Wet op de buitenlandse handel en betalingen zelf, maar ook uit andere wetten en voorschriften, zoals douaneregels, gezondheidsregels of regels voor marktregulering.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: