NL

Externe verwerking

Wat is de uitgaande verwerking in douanerecht?

Vanuit economisch oogpunt heeft uitbesteding van bewerkingen tot doel de bewerkingen en verwerkingen in het buitenland uit te besteden om kosten te besparen. In tegenstelling tot inwendige verwerking worden de goederen uitgevoerd uit het douanegebied van de Europese Unie en vervolgens weer in bewerkte vorm ingevoerd.

Bij invoer is het gebruikelijk om douanerechten op de bewerkte producten te verminderen – douanerechten worden alleen geheven op de toegevoegde waarde die in het buitenland is gemaakt. Het is belangrijk dat de uitbesteding van bewerkingen vooraf is goedgekeurd door de douaneautoriteiten.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: