NL

Exportverklaring

Wat is een exportverklaring?

Een exportaangifte is een soort formulier dat wordt ingediend bij de haven en details verschaft over de goederen die bestemd zijn voor export. De exportaangifte is vereist telkens wanneer goederen worden geƫxporteerd naar een land buiten de EU, en het document wordt gebruikt door de douaneautoriteit om de export te controleren.

Goederen kunnen worden aangegeven aan de hand van elektronische, mondelinge en bindende douaneaangifte. De standaard is de elektronische registratie als de factuurwaarde van de goederen 1000 euro of meer is, of als het gewicht 1000 kg of meer bedraagt. Afhankelijk van het type goederen en de waarde ervan kan de aangifte ook mondeling worden gedaan. Gerlach kan aangeven door middel van elektronische en bindende douaneaangifte.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: