NL

Vertegenwoordiging

Wat is vertegenwoordiging in douanerecht?

Elke persoon kan vertegenwoordigd worden voor de douaneautoriteiten indien zij dat wensen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte douanevertegenwoordiging. Bij directe vertegenwoordiging handelt de vertegenwoordiger in naam en namens een derde partij. Bij indirecte vertegenwoordiging handelt de vertegenwoordiger daarentegen in zijn eigen naam maar namens de importeur. Als gevolg hiervan is de indirecte vertegenwoordiger, in tegenstelling tot de directe vertegenwoordiger, aansprakelijk voor alle wettelijke gevolgen van de douaneprocedure. Om deze reden wordt indirecte vertegenwoordiging zelden in de praktijk gebruikt.

Artikel 18 van de EU Douanewetgeving bepaalt dat elke persoon een douanevertegenwoordiger kan aanstellen. In principe moet de gekozen vertegenwoordiger zich bevinden in het douanegebied van de Europese Unie.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: