NL

Eén-fase Exportprocedure

Wat is een One-Stage Exportprocedure?

De One-Stage Exportprocedure verwijst naar de export van goederen in kleine zendingen. Dit zijn goederen:

  • waarvan de waarde niet hoger is dan 3.000 euro,
  • waarvoor geen handelsbeleidsmaatregelen onder buitenlandse handelswetgeving (bijv. exportvergunning) of marktreguleringswetgeving (bijv. vergunningseis) van toepassing zijn,
  • waarvan de export niet in strijd is met verboden en beperkingen (bijv. afvalwetgeving of soortenbescherming), en
  • waarvoor het bestemmingsland niet onder embargo-maatregelen valt.

In dit geval kunnen de goederen rechtstreeks bij het douanekantoor van vertrek worden aangeboden en kan de exportaangifte daar elektronisch worden verzonden.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: