NL

BKA (Bundeskriminalamt)

Wat is BKA (Bundeskriminalamt)?

Het BKA (Bundeskriminalamt) is het Duitse Federale Criminaliteitsbureau met een hogere federale autoriteit, dat ondergeschikt is aan het Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het hoofdkantoor is gevestigd in Wiesbaden, maar er zijn ook kantoren in Berlijn en Meckenheim. Samen met de Federale Politie en de Politie van de Duitse Bundestag is het BKA een van de drie federale politiediensten.

Als centraal bureau van de Duitse criminele politie heeft het als taak de nationale strijd tegen criminaliteit te coördineren in nauwe samenwerking met de criminele onderzoeksdepartementen van de staten. Hiertoe onderhoudt het BKA centrale forensische en inlichtingencollecties en faciliteiten. Als nationaal centraal bureau bij Interpol coördineert het ook de informatie- en inlichtingendiensten van de staats- en federale politiediensten.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: