NL

Wereld Douane Organisatie

Wat is de Wereld Douane Organisatie?

De Wereld Douane Organisatie (WDO) is een in Brussel gevestigde organisatie die internationale samenwerking op het gebied van douane bevordert. Het hoofddoel is het vereenvoudigen en standaardiseren van internationaal douanerecht. Ook moet de veiligheid van de toeleveringsketen worden vergroot. De WDO is de hoeder van de internationale douaneovereenkomsten. Momenteel zijn 180 staten en gebieden partij bij deze overeenkomsten.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: