NL

Voorkeuren

Wat zijn Voorkeuren in douane?

Voorkeursregelingen zijn een preferentiële douanebehandeling voor goederen naar het douanegebied van de Europese Unie (EU) vanuit bepaalde landen of gebieden. De EU heeft preferentiële overeenkomsten gesloten met verschillende landen of groepen van landen, en deze zijn meestal bilateraal.

Met de voorkeursregelingen worden douanerechten en belastingen vrijgesteld voor goederen afkomstig uit het land waar een dergelijke overeenkomst is gesloten.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: