NL

Tweefasenprocedure

Wat is de tweefasenprocedure?

Een tweefasenprocedure is een uitgebreide procedure voor het afhandelen van een exportaangifte of een begeleidend document voor export. Als de waarde van de goederen hoger is dan EUR 3.000, moet je de tweestapsprocedure gebruiken. Daaronder is de eenstapsprocedure ook voldoende. In de tweefasenprocedure moet je de goederen presenteren bij het binnenlandse douanekantoor op de plaats van verzending. Pas daarna kun je de goederen afhandelen bij het douanekantoor op de EU-grens.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: