NL

Transactiewaarde

Wat is de transactiewaarde?

De term transactiewaarde verwijst naar de prijs die moet worden betaald of daadwerkelijk betaald wordt voor ingevoerde goederen bij verkoop voor export naar het douanegebied van de EU. Het vertrekpunt voor de bepaling ervan is de aankoopprijs, die gecorrigeerd moet worden als belangrijke elementen ontbreken. De bepaling van de transactiewaarde is voornamelijk een kwestie van beheersbaarheid: net zoals in de Wet op de Omzetbelasting (BTW-wet).

Daarom is het gebaseerd op de prijsafspraak tussen de individuele partijen. Het referentiepunt is ook de plaats in het douanegebied van de Europese Unie waar de goederen naartoe gebracht moeten worden. Om deze reden moeten transportkosten worden toegevoegd of afgetrokken.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: