NL

Globalisering

Wat is globalisering?

De term globalisering beschrijft in de eerste plaats de politieke en economische betrekkingen tussen staten. Het kan echter ook verwijzen naar de persoonlijke verbindingen tussen mensen.

Globalisering betekent dat mensen over de hele wereld met elkaar handelen, informatie uitwisselen en van elkaar profiteren – of het nu gaat om cultuur, politiek, technologie, milieu, economie, wetenschap of samenleving.

Het globaliseringsproces van de wereldwijde markten voor goederen, kapitaal en diensten wordt voornamelijk gedreven door nieuwe technologieën op het gebied van informatie, transport en informatiesystemen. Hierdoor worden vraag en aanbod van over de hele wereld steeds meer gecombineerd. Een van de gevolgen hiervan is een standaardisatie van prijsvorming.

De belangrijkste spelers van globalisering zijn multinational corporations, waarvan de diverse strategieën steeds meer de vorm en het karakter van internationale handel bepalen.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: