NL

Exportzending

Wat is een exportzending?

Een exportzending wordt gedefinieerd als de totale hoeveelheid goederen die een exporteur tegelijkertijd naar dezelfde geadresseerde via hetzelfde douanekantoor van uitvoer exporteert. Vanaf 2016 is het exportcontract met een ontvanger niet langer gebaseerd op het land van bestemming, maar op het exportcontract met een ontvanger.

De douaneregels voor de exportprocedure (VSF A 0610) definiëren een exportzending als volgt: “Een exportzending omvat de goederen die een exporteur exporteert naar een ontvanger op basis van een exportcontract.”

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: