NL

EEA (Europese Economische Ruimte)

Wat betekent EER?

Opgericht in 1994 met als doel om EU-regelgeving betreffende de interne markt uit te breiden naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), is de Europese Economische Ruimte (EER) een verdiepte vrijhandelszone. IJsland, Noorwegen en Liechtenstein behoren tot de EER. Zodra de EER-landen akkoord gaan met hun aansluiting, worden de interne marktregels van de Europese Unie onderdeel van de wetgeving van de EER-landen. Hun omzetting en implementatie worden vervolgens gecontroleerd door speciale EVA-comités en een gezamenlijke parlementaire commissie.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen?

Selecteer uw land

Volg ons op: