Митническо консултиране

Герлах има правилните отговори на вашите митнически въпроси

Ще се радваме да ви консултираме по всички въпроси, които имате по отношение на сложната митническа тема и да прегледаме вашите логистични процеси, за да оптимизирате митническите си дейности.

Мнозина могат да посъветват, но целта ни е да минимизираме рисковете и да генерираме спестявания. Ние оптимизираме митническото оформяне и осигуряваме прилагането на устойчиви процеси, които увеличават производителността на Вашата компания и гарантират съответствие. Gerlach ви подкрепя при процедурите за опозиция, заявления за разрешителни (например процедури за митнически склад, вътрешна и външна обработка) и подават заявления за информация за обвързваща тарифна информация / информация за произход.

Свържете се с нас сега

Вашите предимства с митнически съвети от Gerlach:

Качествени консултантски услуги от експерти с теоретични и практически умения.
Специално разработена услуга „вътре в къщата“ за вашата компания.
Консултиране и ежедневна оперативна подкрепа от един източник.
Постоянно подобряване на вашите процеси и митнически структури.
Спестяване на разходи чрез реализиране на потенциал за оптимизация.
Висока степен на законосъобразност (съответствие).
Свържете се с нас сега

Всички митнически консултации

Заявление за ОИО

Ние Ви подкрепяме в процеса на кандидатстване за успешно сертифициране на ОИО на Вашата компания, така че да можете да се възползвате напълно от предимствата на Оторизиран икономически оператор.

  Значението на добрите митнически съвети

  С нашата специално разработена процедура за бързо сканиране ние осигуряваме задълбочен и разбираем анализ на вашите митнически дейности.

  Нашите експерти проучват вашите процеси, за да сведат до минимум рисковете и да оптимизират процесите.

  В зависимост от резултатите от Бързото сканиране и Вашите индивидуални изисквания се извършва цялостен одит. След приключване на вътрешните процеси нашият митнически консултант представя съдържателен доклад, определя необходимостта от действия с вас и прави препоръки. Нека Gerlach – вашият специалист по митниците – ви съветва.

  Свържете се с нас!

  Водещ неутрален доставчик на митнически услуги в Европа
  Повече от 140 години опит в митническите услуги
  Локално вкоренени - глобално свързани в повече от 200 страни
  Copyright ©2024 Gerlach Customs
  chevron-down