BG

Отпечатък

Отпечатък

Герлах Кастъмс Сървисиз ЕООД ул.

Източна тангента 94,
1528 София, България

Телефон: +359 0700 17 701;
e-mail: [email protected]

Управители:
Калоян Стефанов, Ивета Монева

ДДС №: BG200946013

Използваме технологиите на Google, за да гарантираме, че картографските данни на Google, използвани в търсачката на местоположения, са показва правилно и напълно. Тези технологии могат да включват трансфер на данни в държави без адекватно ниво на защита на данните. Картата в търсачката на местоположения не може да бъде показана освен ако не приемете тези технологии.

Опровержение

Герлах Кастъмс Сървисиз ЕООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в целия уебсайт, по отношение на нейната коректност, пълнота, актуалност, качество и за съдържанието на трети страни, чиито интернет страници съдържат връзки от тази страница.

Информацията на този уебсайт е само за потребителска информация и за лична употреба. Размножаването, модифицирането и разпространението на информация и / или данни, по-специално текстове, части от текстове или изображения, не е разрешено без предварителното писмено съгласие на Герлах Кастъмс Сървисиз ЕООД. Неразрешеното размножаване, възпроизвеждане или предаване на отделно съдържание или пълни страници ще бъде преследвано по наказателно и гражданско право.

Изберете своята държава

Следвайте ни в: