Отпечатък

Герлах Кастъмс Сървисиз ЕООД
ул. Източна Тангента № 94
1528, София, България

Телефон: +359 889777683;+359 886668410;+359 886019719
[email protected] 

Управители: 
Калоян Стефанов, Ивета Монева
ДДС №: BG200946013

Опровержение

 

Герлах Кастъмс Сървисиз ЕООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в целия уебсайт, по отношение на нейната коректност, пълнота, актуалност, качество и за съдържанието на трети страни, чиито интернет страници съдържат връзки от тази страница.

Информацията на този уебсайт е само за потребителска информация и за лична употреба. Размножаването, модифицирането и разпространението на информация и / или данни, по-специално текстове, части от текстове или изображения, не е разрешено без предварителното писмено съгласие на Герлах Кастъмс Сървисиз ЕООД. Неразрешеното размножаване, възпроизвеждане или предаване на отделно съдържание или пълни страници ще бъде преследвано по наказателно и гражданско право.

Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down