Imprint

Rättsligt meddelande

Gerlach Sweden AB
Post Box 16091
SE-200 25 MALMÖ

Phone: +46 (0) 771 18 11 00
[email protected]
[email protected]

Head of Customs: 
Martin Miklas

Head of Sales:
Alexander Liuzzi

VAT ID No. SE559076-2026

Varning

Gerlach Sweden AB är inte ansvarig för informationen på hela webbplatsen med avseende på dess korrekthet, fullständighet, up-to-date, kvalitet och innehållet hos tredje part vars internetsidor innehåller länkar från den här sidan.

Informationen på denna webbplats är endast för användarens information och personligt bruk. Kopiering, modifiering och distribution av information och / eller data, särskilt texter, delar av texter eller bilder, är inte tillåtet utan Gerlach Sweden AB skriftliga medgivande. Otillåten kopiering, reproduktion eller vidarebefordran av enskilda innehåll eller kompletta sidor kommer att åtalas enligt både kriminell och civilrätt.