Douaneopslagplaats Type B

Wat is een douane-entrepot type B?

Het magazijn van het Type B is een openbaar douane-entrepot, waarbij de deposant verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften tijdens de opslag, maar ook voor de overdracht naar de opslagprocedure. Juridisch ligt de verantwoordelijkheid bij de deposant of houder van de procedure, maar niet bij de magazijneigenaar of houder van de vergunning.

Dezelfde regels gelden voor Type B douane-entrepots als voor Type A entrepots, met uitzondering dat de deposant verantwoordelijk is niet alleen voor de naleving van douaneregels tijdens opslag, maar ook voor het correct plaatsen van goederen onder de douaneprocedure.

Met de inwerkingtreding van de EU Douanewet zal het Type B douane-entrepot zijn equivalent vinden in het nieuwe Type II douane-entrepot.

Terug naar de woordenlijst

Heb je nog andere vragen? Wij hebben de antwoorden!

Copyright ©2023 Gerlach Customs
chevron-down